TiaR Bilişim Teknolojileri Savunma Güvenlik Sistemleri

Ülkemiz savunması ve savunma sanayi için en üst düzeyde milli katkı ile maliyet etkin hizmet ve çözümler üreterek güvenlik güçlerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet vermekten gurur duymaktayız.


TiaR Bilişim Teknolojileri Savunma Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti. uzmanlaşmış olduğu ürün ve hizmetlerde yerli ve yabancı tüm müşterilerine en yeni teknolojileri barındıran çözümler sunmaktadır. Bilişim, Savunma Ve Güvenlik Teknolojileri konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile ülkemiz anayurt güvenliğine stratejik katkı sağlayacak yandaki ürün ve hizmetleri sunmaktadır;

ÜRÜN VE HİZMETLER

- Biyometrik Güvenlik Sistemleri
- Yüz Tanıma Çözümleri
- Bilişim Uygulamaları
- Patlayıcı Tespit Dedektörleri
- Kargo-Paket ve Araç inceleme X-Ray Sistemleri
- Mobil Güvenlik Uygulamaları
- Liman – Havaalanı Güvenliği
- Öldürücü Olmayan Silah Sistemleri
- Çeşitli Tipte Mühimmat
- Balistik Vücut Koruyucu Ürünler
- Elektrooptik Ürünler
- Zırhlı Araçlar
- İstihbarat Çözümleri
- İnsansız Araçlar
- Anti-Drone Sistemler
- Doküman Sahtecilik İnceleme Ekipmanları

Misyonumuz

Öncelikli olarak ülke savunma sanayimiz ve teknolojilerinde ihtiyaç olan stratejik ürünleri yerli ve milli olarak üretebilmek ve dışa bağımlılığı asgari düzeye indirebilmek. Ülkemiz anayurt güvenliği teknolojilerine maksimum katkı sağlamak için Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinde bulunmak.

Vizyonumuz

Müşterilerimizin talep ve beklentilerini yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle, planlanan zamanda, maliyet etkin ve müsteri memnuniyetini birincil amaç tutarak karşılamak, yerli ve uluslararası rekabetçi piyasalarda söz sahibi olmak ve bu doğrultuda kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmektir.

İlkelerimiz

- En önemli ilkemiz müşteri beklentilerinin bir adım ötesinde hizmet vermektir.
- Verimli, yaratıcı ve maliyet etkin çalışmak.
- Ürünleri, hizmetleri ve iş planlarını sürekli iyileştirmek.
- Dürüst, güvenilir ve etik değerlere bağlı olmak.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

TiaR Entegre Yönetim Sisteminin Amacı; yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin iyileştirilmesidir.

TiaR Üst Yönetimi; Bu amacı gerçekleştirmek üzere,

- Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,
- Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasına,
- İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasına,
- Yaptığımız faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini,
- Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini taahhüt etmektedir.

TiaR çalışanları; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.
Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.